Lịch trình & Địa điểm

Thời gian
5-8/ 4/2023 09:00 – 17:00 Mở cửa cho khách tham quan
(quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 16:30)
5/ 4/2023 09:30 – 10:00 Lễ Khai Mạc
10:00 – 11:00 Tham quan dành cho khách VIP & Họp báo
Địa điểm
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh – Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
 


Vị trí địa điểm trên bản đồ