Sổ tay Hướng dẫn Nhà triển lãm

Vui lòng click vào link bên dưới để xem các tài liệu hướng dẫn của triển lãm.

 

1. Hướng dẫn sử dụng nhà triển lãm

 

2. Chương trình vỏ của nhà triển lãm

 

3. Đơn hàng bổ sung

 

4.  Người giao nhận hàng hóa