Lịch trình & Địa điểm

Thời gian
9 Apr 2025 09:30 – 10:00 Lễ Khai Mạc
09:00 – 17:00 Mở cửa cho khách tham quan
(quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 16:30)
10-11 Apr 2025 09:00 – 17:00 Mở cửa cho khách tham quan
(quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 16:30)
12 Apr 2025 09:00 – 15:00 Mở cửa cho khách tham quan
(quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 14:30)
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh – Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
 


Vị trí địa điểm trên bản đồ