Thông tin cho khách tham quan

Thông tin tổng quan

Thời gian
9 Apr 2025 09:30 – 10:00 Lễ Khai Mạc
09:00 – 17:00 Mở cửa cho khách tham quan
(quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 16:30)
10-11 Apr 2025 09:00 – 17:00 Mở cửa cho khách tham quan
(quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 16:30)
12 Apr 2025 09:00 – 15:00 Mở cửa cho khách tham quan
(quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 14:30)
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh – Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

 


Giá vé: Miễn phí

  • Đăng kí tại chỗ: Khách tham quan phải điền thông tin vào mẫu đăng kí khi đến nơi, sau đó dùng mẫu đăng kí vừa điền và 2 card visit để đổi lấy thẻ vào cổng tại “Bàn Đăng kí tham quan”.
  • Đăng kí trực tuyến: Để quá trình đăng kí diễn ra thuận tiện và nhanh chóng, bạn có thể đăng kí qua mẫu đăng kí trực tuyến trong khoảng thời gian trước ngày 8 Apr 2025.